Menu Sluiten

Naias

De Naias werd in 1915 gebouwd door de werf van Boot in Leiderdorp als stalen zeillogger Anna IJm 228. Vele zeilloggers verdwenen na de Eerste Wereldoorlog over de grenzen. Zo kreeg deze haringlogger in 1927 een Duitse eigenaar en werd vervolgens verbouwd tot kustvaarder. Achtereenvolgens voer dit schip onder Deense, Noorse en Zweedse vlag, waarbij ze steeds van naam veranderde. Na jaren van trouwe dienst lag dit schip uitgevaren in een hoek van de haven in Stockholm. Een Nederlander herkende onmiddellijk in het omgebouwde schip een Nederlandse zeillogger. Deze haalde het schip in 1992 terug naar Nederland. Het schip werd geschikt gemaakt voor bewoning en in gebruik genomen als recreatievaartuig. Hierbij is aan het uiterlijk van de kustvaarder niet veel veranderd. Het geeft een representatief beeld van een kleine kustvaarder uit 1930.
Deze kustvaarder is waarschijnlijk de enige van de destijds gebouwde vloot zeilloggers, die bewaard is beleven.

Het  schip is oorspronkelijk gebruikt voor haringvangst en vrachtvaart langs de Nederlandse kust.
Het bovenschip is fraai en typerend voor dit type schip, vooral de houten stuurhut en het rondlopende bovendek. Op het schip zijn originele onderdelen te herkennen als de stuurmachine , het zeekompas op de stuurhut, de oude radar en de originele bolders.
Het bouwjaar 1915 is enigszins merkwaardig. Want na 1910 waren zeilloggers in Nederland feitelijke technisch verouderd. Stoomschepen namen het werk van hen over. Maar als gevolg van de schaarste aan brandstof tijdens de Eerste Wereldoorlog en een toenemende vraag naar vis, werden toch nog vele zeilschepen op stapel gezet om in deze speculatieve sfeer geld te verdienen. Aan het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw, kwam een deel van deze nog jonge , maar toch al verouderde vloot te koop. Veel schepen verdwenen naar Duitsland en Scandinavië, waar zij verbouwd werden voor de kustvaart.